Zapisnik 76. telefonske sjednice Savjeta za nacionalne manjine

KLASA: 022-03/17-02/07

URBROJ: 50438-18-03

Zagreb,15 siječnja 2018 godine

 

PREDMET: Zapisnik 76. telefonske sjednice Savjeta za nacionalne manjine

 

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske održao je 76. telefonsku sjednicu dana 8. prosinca 2017.

 

Telefonski su kontaktirani sljedeći članovi Savjeta: Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta, Veselko Čakić, dipl. oecc., potpredsjednik Savjeta,

Renata Trischler, potpredsjednica Savjeta, Veljko Kajtazi, Marija Semenjuk Simeunović, oec., Darko Šonc, Branka Baksa, Robert Jankovics, dr. sc. Nives Rittig Beljak, Angel Mitrevski, dipl. ing., prof. Zvonko Kostelnik i Vladimir Bilek, Bermin Meškić,mag.iur,DaniloIvezić, dipl. pol,Dragana Jeckov,dipl.iur,Boris Milošević,dipl. iur

 

Nije uspostavljen telefonski kontakt sa sljedećim članovima: prof. dr. sc. Furio Radin, prof. dr. sc. Milorad Pupovac i Erminom Lekaj Prljaskaj

Članovima Savjeta predložen je sljedeći :

 

DNEVNI RED                                                             

                                                                    usvajanje zapisnika sa 75 sjednice

 

1.Imenovanje Povjerenstva za raspodjelu sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina

 

2.Imenovanje Povjerenstva za otvaranje prijedloga programa udruga i ustanova nacionalnih manjina i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2018 godinu, pristiglih na Javni poziv

                                                                        

3.Zahtjevi za prenamjene sredstava udruga i ustanova nacionalnih manjina

 

Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske

Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske zamolba za promjenu termina izlaska

SKD „Prosvjeta „ Zagreb

Pučko otvoreno učilište Baranyai Julia Beli Manastir

Bošnajčka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i zagrebačku županiju

Novinsko izdavačka ustanova „Edit“ Rijeka

Slovensko kulturno društvo „Nagelj“ Varaždin

Njemačka zajednica-Zemaljska udruga podunavskih Švaba u RH-Osijek

 

Predloženi Dnevni red usvojen je jednoglasno.

 

1.Imenovanje članova Povjerenstva za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija za 2018. Godinu

 

2.Imenovanje članova Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina pristiglih na Javni poziv Savjeta za nacionalne manjine za 2018. godinu

 

 

 

3.Zamolbe za prenamjenu sredstava udruga i ustanova nacionalnih manjina odobrenih za programe kulturne autonomije

 

Nakon što je predsjednik upoznao članove sa pristiglim zahtjevima udruga i ustanova nacionalnih manjina za prenamjenom sredstava odobrenih za programe kulturne autonomije, Savjet za nacionalne manjine na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 10. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02 i 80/10), donio je sljedeće

 

O D L U K E

Odobrava se Nacionalnoj zajednici Crnogoraca Hrvatske,Zagreb, Trnjanska cesta 35, da u ostvarivanju programa izdavaštva prolongira datum izlaska iz tiska Retrospektivne monogafije „Ciklusi -Dimitrije Popović „,umjesto do kraja 2017 godine,najkasnije do sredine mjeseca prosinca 2018.godine,čime se objedinjava projekt koji organizira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Crne Gore ,Grad Zagreb i Grad Podgorica.

 

Dodijeljena sredstva za ostavrivanje navedenog programa unatoč prolongaciji termina izlaska „Retrospektivne monografije“ utrošena su sukladno odredbama Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa(Narodne novine br.105/16).

 

 

Odobrava se Nacionalnoj zajednici Crnogoraca Hrvatske,Zagreb,Trnjanska

cesta 35, da u ostvarivanju programa kulturnih manifestacija, sredstava odobrena za program „Dani crnogorske kulture „Kulturna baština Crne Gore u iznosu od 15.000,00 kuna prenamjeni za ostvarivanje programa DCK-Kult Svetog Vladimira Dukljanskog.

 

Odobrava se Srpskom kulturnom društvu „Prosvjeta„ iz Zagreba, Berislavićeva 10 ,da u ostvarivanju programa izdavaštva izvrši zamjenu izdanja   umjesto izdavanja knjige “Sada i nikada više“ Drage Kekanović, formata 135×18, stranica 120, u nakladi 500 komada , izda knjigu pod naslovom „Kad grožđe zrije“ autora Dušana Vukosavljević, formata 135×18, stranica 100, u nakladi 500 komada.

 

Odobrava se Pučkom otvorenom učilištu „Baranyai Julia“ Beli Manastir, Vladana Desnice 79,da u ostvarivanju programa kulturnih manifestacaija sredstva odobrena za program „VI Smotra kulturnog stvaralaštva Mađara istočne Slavonije–Čakovci, Mađarska kuća u iznosu od 1000 kuna prenamjeni za ostvarivanje programa“ VI Smotra mađarskih folklornih skupina“ Beli Manastir, a XVIII „Smotru mađarskih folklornih skupina RH“ umjesto u Zmajevcu održi u Lugu.

 

Odobrava se Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici za Grad Zagreb i zagrebačku županiju, Zagreb, Ilica 54, da u ostvarivanju programa izdavaštva sre –

dstva odobrena za izdavanje knjige„Počeci bošnjačke jezične pismenosti „Muhamed Hevai Uskufi“ u iznosu od 20.000,00 kuna prenamjeni za izdavanje knjige „ Islam na nišanu „autora prof.dr.sc. Seada Alića u nakladi od 500 primjeraka.

.

Odobrava se Edit“ Novinsko–izdavačkoj ustanovi iz Rijeke ,Zvonimirova 20 a, da u ostvarivanju programa informiranja izvrši prenamjene i to kako slijedi:

dvotjednik „Panorama“    odobreno 430.000,00 kuna  povećanje na 480.000,00 kuna

tromjesečnik „La battana“ odobreno 100.000,00  kuna  smanjenje na  50.000,00 kuna

 

Odobrava se Slovenskom kulturnom društvu „Nagelj“ iz Varaždina

da u ostvarivanju programa kulturne manifestacije sredstava odobrena za program

„Dani nacionalnih manjina-Dan kulturne raznolikosti „Varaždin u iznosu od 10.000,00 kuna prenamjeni za ostvarivanje programa kulturne manifestacije“Predstavljanje kulturnog djelovanja ,tradicijske gastronomije i običaja Slovenske nacionalne manjine tijekom Adventa u Varaždinu.

.

Odobrava se Njemačkoj zajednici-Zemaljskoj udruzi Podunavskih Švaba u Hrvatskoj ,Osijek, Ribarska 1,da u ostvarivanju programa informiranja tiska dvobroj  (broj 3.i 4) časopisa Nijemaca i Austrijanaca u Hrvatskoj „Deutsches Wort „.

 

 

 

PREDSJEDNIK SAVJETA

                                                                                     Aleksandar Tolnauer