OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA – JAVNI SKUP NA TEMU „GOVOR MRŽNJE“

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA – JAVNI SKUP NA TEMU „GOVOR MRŽNJE“

Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer učestvovao je na obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava te 70 – godišnjici Opće deklaracije o ljudskim pravima koju je organizirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
Skup je otvorio ravnatelj Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri, osvrnuvši se uvodno na Deklaraciju kao vrhunsko postignuće svih naroda i nacija te skup zajedničkih standarda na području zaštite i promocije ljudskih prava.
Skupu su se obratili potpredsjednik Hrvatskog sabora dr.sc. Furio Radin, prof.dr.sc. Milorad Pupovac, predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine i Snježana Vasiljević, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu, govoreći o odgovornosti i ulozi politike, političara, medija i cjelokupne zajednice u suzbijanju i borbi protiv govora mržnje.
Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer u svom izlaganju posebno je istaknuo: „U Hrvatskoj je govor mržnje u porastu, diskriminatoran i zapaljiv sadržaj je u porastu. Mržnja vas danas u Hrvatskoj čini važnima jer vam daje legitimitet i pažnju javnosti te privid da ste vi u pravu i da je sve ono što se događalo i prezentiralo bilo krivo i da je sve laž.“
Na kraju skupa Kristijan Kevešević, savjetnik u Vladinom uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina predstavio je kampanju Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske sa preporukama za suzbijanje govora mržnje u političkom prostoru.