Pregled sklopljenih ugovora i sporazuma

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma Savjeta za nacionalne manjine RH o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2017. godinu