Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina

Narodne novine 155/2002 http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/2532.htm 1 HRVATSKI SABOR 2532 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU USTAVNOG…