Godišnji plan rada Stručne službe Savjeta

Godisnji plan rada Strucne sluzbe savjeta za nacionalne manjine za 2019. godinu

Intervju: Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH

NOVI ZAKON PO KOJEM SE PROVODE IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE TREBAO BI OJAČATI KAPACITETE MANJINSKE SAMOUPRAVA   Ovaj zakon,…