Odluka -Imenuje se Povjerenstvo za raspodjelu sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina,

81povjerenstva