Proračun Savjeta za nacionalne manjine RH za 2019. godinu

Proračun Savjeta za nacionalne manjine RH za 2019. godinu

Izvršenje proračuna Savjeta za nacionalne manjine u RH za 2018. godinu

Izvršenje proračuna Savjeta za nacionalne manjine RH za 2018. godinu

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018.godinu – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine RH –

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE I – XII MJESEC 2018. GODINE

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2018.godinu – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine RH…

Zaključci 80. sjednice Savjeta za nacionalne manjine o HRT

Na temelju članka 35. stavka 2. alineje 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10…

Ministarstvo uprave RH / Uvid u registre / Uvid u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

https://uprava.gov.hr/registar-vijeca-koordinacija-vijeca-i-predstavnika-nacionalnih-manjina-832/832