PROGRAM: „SEMINAR O INTERAKTIVNOM NAČINU PRIJAVA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA PUTEM INTERNETA ZA 2019. god. I GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O OSTVARIVANJU PROGRAMA I UTROŠKU SREDSTAVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2018. god.“

seminar_program_11