Zaključci 80. sjednice Savjeta za nacionalne manjine o HRT

Na temelju članka 35. stavka 2. alineje 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 27. rujna 2018., donio je

Z A K LJ U Č A K

  1. Utvrđuje se nedovoljna zastupljenost nacionalnih manjina u radijskom i televizijskom programu Hrvatske radiotelevizije u 2017. godini, vezano uz provedbu članka 18. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske.

  1. Utvrđuje se obveza održavanja konzultativnih sastanaka predstavnika Savjeta za nacionalne manjine s Ravnateljstvom i Programskim vijećem Hrvatske radiotelevizije radi osiguranja kontinuiteta u razmjeni mišljenja o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima i iznošenja prijedloga o sadržaju i udjelu programa namijenjenih nacionalnim manjinama u cjelokupnom programu, radi rješavanja problema izostanka edukacije novinarskog kadra koji se bavi manjinskim pitanjima, kao i pitanja zastupljenosti nacionalnih manjina u svim programima Hrvatske radiotelevizije.

  1. Savjet će radi zauzimanja stava oko pristupa promjeni utvrđenog stanja nedovoljne zastupljenosti nacionalnih manjina u programima Hrvatske radiotelevizije i provedbe točke 2. ovoga Zaključka održati posebnu sjednicu.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SAVJETA

Aleksandar Tolnauer