Zaključci 80. sjednice Savjeta za nacionalne manjine o HRT

Na temelju članka 35. stavka 2. alineje 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10…

Ministarstvo uprave RH / Uvid u registre / Uvid u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

https://uprava.gov.hr/registar-vijeca-koordinacija-vijeca-i-predstavnika-nacionalnih-manjina-832/832  

Godišnji plan rada Stručne službe Savjeta

Godisnji plan rada Strucne sluzbe savjeta za nacionalne manjine za 2019. godinu

Intervju: Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH

NOVI ZAKON PO KOJEM SE PROVODE IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE TREBAO BI OJAČATI KAPACITETE MANJINSKE SAMOUPRAVA   Ovaj zakon,…

Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina

Narodne novine 155/2002 http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/2532.htm 1 HRVATSKI SABOR 2532 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU USTAVNOG…