ODRŽANA 85. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Dana 27. lipnja 2019. održana je 85. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na 85. sjednici predstavnici Hrvatske radiotelevizije podnijeli su Izvješće o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u 2018. godini.

Savjet je donio Zaključak kojim je utvrdio nedovoljnu zastupljenost u 2018. godini proizvedenog i emitiranog programa namijenjenog pripadnicima nacionalnih manjina u cjelokupnom programu Hrvatske radiotelevizije, a koja je pripadnicima manjina zajamčena člankom 18. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina odnosno Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022.

Utvrdio je obvezu održavanja konzultativnih sastanaka s Ravnateljstvom i Programskim vijećem Hrvatske radiotelevizije radi osiguranja kontinuiteta u razmjeni mišljenja o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima i iznošenja prijedloga o sadržaju i udjelu programa namijenjenih manjinama u cjelokupnom programu, radi rješavanja problema izostanka edukacije novinarskog kadra koji se bavi manjinskim pitanjima, kao i pitanja zastupljenosti manjina u svim programima Hrvatske radiotelevizije.

Nadalje, članovi Savjeta usuglasili su tekst Priopćenja o porastu atmosfere nesnošljivosti i pojava etnocentrizma u hrvatskom društvu kojim su, vezano uz porast atmosfere nesnošljivosti, govora mržnje, netolerancije, nasilja te etnocentrizma u  društvu, pozvali hrvatsku političku, kulturnu i sveukupnu javnost da se zajednički najoštrije suprotstave diskriminaciji po nacionalnoj, vjerskoj, rodnoj, dobnoj i rasnoj osnovi, kao i diskriminaciji temeljem političkog ili drugog uvjerenja kako bi stvorili pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i zaštite svih građana kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Jednoglasno je donesena Odluka o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine kojom je jedinicama lokalne samouprave odobren iznos od 840.000,00 kuna za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine kroz pomoć u održavanju ili izgradnji domova kulture, nabavi opreme i stvaranju prostornih i drugih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova.

Prihvaćeni su zahtjevi za prenamjenom sredstava odobrenih za programe kulturne autonomije Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, Zajednici Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Makedonskom kulturnom društvu Ilinden Primorsko-goranske županije i Mađarskom kulturnom društvu ADY ENDRE Zagreb.