UPUTE UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA ZA PRIJAVU KVARTALNOG IZVJEŠTAJA ZA PROGRAME KULTURNE AUTONOMIJE PREKO INTERNETSKE APLIKACIJE

UPUTE O KVARTALNOM.IZVJEŠTAJU 20 19