Odluka o imenovanju Povjerenstvo za raspodjelu sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2020. godinu

    Klasa:402-08/19-03/06 Ur.br:50438/03-19-04 Zagreb, 14.studenog 2019 godine   Na temelju članka 35.Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br.155/2002,…

Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2020. godinu

  Klasa:402-08/19-07/01 Ur.br: 50438/03-19-02 Zagreb,14.studenog 2019 godine       Na osnovu članka 35. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina…

4 Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina

      KLASA :402-08/19-03/06 URBROJ:50438-19-08 Zagreb, 14.studenog 2019 Na temelju članka 35 stavka 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih…

ODRŽANA 86. SJEDNICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Dana 14. studenog 2019. održana je 86. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Razmatran je prijedlog državnog proračuna Republike…