ODRŽANA 86. SJEDNICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Dana 14. studenog 2019. održana je 86. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Razmatran je prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. (razdjel 020  Vlada Republike Hrvatske Glava 21 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine ) te izraženo zadovoljstvo predloženim prijedlogom vezanim za financiranje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Savjet za nacionalne manjine imenovao je članove Povjerenstva za raspodjelu sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije i Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa pristiglih na Javni poziv za 2020 godinu. Savjet je također donio Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora  te pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2020 godinu

Usvojene su zamolbe i donesene Odluke o prenamjeni sredstava slijedećih udruga :KDBH „Preporod“ Zagreb(2x),Matica Slovačka Lipovljani, Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske, Zagreb, Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“(2x) Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ Zagreb( 2x) Zajednica Austrijanaca i Nijemaca u Hrvatskoj, Osijek, Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Edit Rijeka