Odluke 86. sjednice Savjeta za nacionalne manjine o prenamjenama sredstava za udruge nacionalnih manjina

Temeljem odredbe članka 35.stavka 4.Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br.155/02, 47/10 80/10 i 93/11) i odredbi Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (Narodne novine br.105/16) Savjet za nacionalne manjine na 86.sjednici održanoj 14.studenog  2019 godine donio  je slijedeću

 

O D L U K U

 

Odobrava se Češkoj besedi Nova Gradiška i okolica da iznos od 8.000,00 kuna,odobren za program kulturne manifestacije „Dani češke kulture“ prenamjeni za program kulturne manifestacije „ Vonička „-smotra folklora Daruvar koji ostvaruje Savez Čeha u Republici Hrvatskoj  iz Daruvara.

Odobrava se Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ iz Zagreba,Pavla Hatza 23/5,da u ostvarivanju programa izdavaštva tiska monografiju Planirano i ostavreno:Desetogodišnji rad na međunarodnom pozicioniranju romskog jezika“ autor Veljko Kajtazi, u 600 primjeraka umjesto u ranije odobrenih 3000  primjeraka, u formatu  A4, , tvrdi uvez (ljepljeno i šivano) u boji na 180 stranica i ovitak, umjesto ranije odobrenih 200 stranica.

Odobrava se Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ iz Zagreba  Pavla Hatza 23/5  , da u ostvarivanju programa informiranja,tiska časopis „Phralipen-glasilo romske nacionalne manjine „  u nakladi od 1500 komada umjesto  3500 komada.

Odobrava se Matici Slovačkoj iz Lipovljana, Trg hrvatskih branitelja 3, da u ostvarivanju programa izdavaštva umjesto izdanja   Monografije „Lipovljanski svjetlopis 1910-1920“ izda brošuru „Slovačka etno kuća“ A5, str.32 ,autor Josipa Krajči  u nakladi od 1500 komada.

Odobrava se Saboru Bošnjačkih asocijacija Hrvatske iz Zagreba,Nova cesta 4, da u ostvarivanju programa informiranja umjesto 10 brojeva časopisa  „Sabah-info“ izda 5 brojeva.

Odobrava se Njemačkoj zajednici – Zemaljskoj udruzi Podunavskih Švaba u Hrvatskoj,da u ostvarivanju programa informiranja tiska dvobroj časopisa „ Deutsches Wort.“

Odobrava se Zajednici Austrijanaca i Nijemaca u Hrvatskoj, Osijek , Hrvatske Republike 43/1,da umjesto kulturne manifestacije“ Ljeto Valpovačko“ ostvari program  „Božićni koncert „.

Odobrava se SKD“Prosvjeta“ Zagreb, Berislavićeva 10, da u ostvarivanju programa informiranja smanji broj naklade Dječjeg lista „Bijela pčela „ sa 2700 na 2200 komada.

Odobrava se SKD“Prosvjeta“ Zagreb, Berislavićeva 10, da u ostvarivanju programa informiranja izda dvobroj časopisa „Prosvjeta„

Odobrava se KDBH“ Preporod „  Zagreb,Ul.grada Vukovara 235 ,da u ostvarivanju programa informiranja tiska jedan dvobroj časopisa „Behar“i „Preporodov Journal“.

Odobrava se KDBH“ Preporod „  Zagreb,Ul.grada Vukovara 235 ,da u ostvarivanju programa izdavaštva umjesto tiskanja knjige „Putopisi „Evlije Čelebije tiska knjigu „Hamajlija za bosansku kuću IV“ Esada Kopića Osmanovića.

Odobrava se Novinsko–izdavačkoj ustanovi „Edit“ iz Rijeke,da izvrši prenamjenu sredstva u ostvarivanju programa informiranja na način da  sredstva u ukupnom iznosu od 5.195.000,00 kuna prenamijeni i to kako slijedi :Umijesto odobrenih iznosa:za  dnevnik „ La voce del popolo ” 4.480.000,00, za dvotjednik “Panoramu” 450.000,00, za dječji list “Arcobaleno” 170.000,00 i za tromjesečnik “La battana” 95.000,00 kuna dozvoljava se prenamijena kako slijedi:za „La voće del popolo“ 4.360.000,00, za „Panoramu“ 550.000,00, za „Arcobaleno“ 180.000,00 i za „La battanu“ 105.000,00 kuna.                                                                                   Predsjednik Savjeta

                                                                                                       Aleksandar Tolanuer v.r