NA TELEFONSKOJ SJEDNICI SAVJET DONIO ODLUKU O RASPOREDU SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA RH ZA PROGRAME KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Dana 21. travnja 2020. je održana  89. telefonska sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na dnevnom redu su bile slijedeće točke:

  1. Usvajanje zapisnika s 88. sjednice,
  2. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava koja su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu osigurana u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, glava 02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Na temelju članka 35. stavka 4. i 36. stavka 10. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), Savjet je donio

 

O D L U K U

 

o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2020. godini.

 

                                                                                     PREDSJEDNIK SAVJETA

 

                                                                                          Aleksandar Tolnauer          

 

Odluka 2020 – 21.04.2020 (1)