Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnje izvješće ZPPI – 2020