RADNI SASTANAK S DELEGACIJOM AGENCIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZAJEDNICA REPUBLIKE SJEVERNE MAKEDONIJE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer održao je 19. listopada 2021. radni sastanak sa zamjenikom direktora Agencije za ostvarivanje prava zajednica Republike Sjeverne Makedonije Dželalom Hodžićem.

Radnom sastanku prisustvovali su članovi Zajednice Hrvata u Makedoniji; Žarko Kamčev, Nenad Živković i Ivica Alebić.

Nadležnost Agencije jest dosljedna provedba ustavnih i zakonom zajamčenih prava zajednica koje čine blizu 20% stanovništva u Republici Makedoniji poput razvoja kulturnog identiteta, zapošljavanja u tijelima državne uprave i drugim javnim ustanovama, kao i informiranje na materinskom jeziku.

Tijekom posjeta razgovaralo se o ulozi Savjeta za nacionalne manjine u promicanju sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske, kao i u procesu integracije pripadnika manjina u hrvatsko društvo s jedne strane, te stvaranju uvjeta za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta s druge strane.

Predsjednik Savjeta je upoznao delegaciju sa  ulogom vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima s ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vezano uz suradnju sa aktualnom Vladom Republike Hrvatske čijom je političkom voljom i potezima ostvaren vidljivi napredak u stvaranju tolerantnijeg ozračja i u ostvarivanju manjinskih prava, predsjednik Savjeta je istaknuo važnost donošenja novih Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2020. — 2024., koji predstavljaju temelj za ostvarivanje i očuvanje stečenih prava nacionalnih manjina odnosno financijsku podršku za njihovu provedbu.

Istaknut je daljnji napredak u ostvarivanju prava na kulturnu autonomiju nacionalnih manjina u kojem je podruèju postignut najveæi stupanj provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Dogovorena je daljnja suradnja Savjeta za nacionalne manjine sa Agencijom za ostvarivanje prava zajednica Republike Sjeverne Makedonije.