. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE I – XII MJESEC 2021. GODINE

020 21 – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine – bilješke – pr-ras

BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2021. GODINE

020 21 – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine – bilješke –

Evidencija zaprimljenih instrumenata osiguranja iz 2020. godine na dan 31.12. 2021.

020 21 – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine – bilješke – bilanca – prilog I.

Evidencija zaprimljenih instrumenata osiguranja iz 2021. godine na dan 31.12. 2021.

020 21 – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine – bilješke – bilanca – prilog II