ODRŽANA 97. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Dana 31. siječnja 2022. održana je 97. telefonska sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Donesen je Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2022.godinu.

Članovi Savjeta razmotrili su informacije o prijedlozima programa pristiglih na Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma imanifestacija , programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, te programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2022. godinu.

Po programima kulturne autonomije ukupno je izvršeno prijava kako slijedi:

  • informiranje: 69 programa
  • izdavaštvo : 79 programa
  • kulturni amaterizam: 444 programa
  • kulturne manifestacije: 563

 

Udruge i ustanove 20 nacionalnih manjina zatražile su vezano za ostvarivanje programa kulturne autonomije dodjelu sredstava u 2022 . godini u ukupnom iznosu od 62.919.314,54 kuna, dok su u Državnom proračunu za ostvarivanje kulturne autonomije za 2022.godinu odobrena sredstva u iznosu od 48.504.225 ,00 kuna.

Donesena je Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa pristiglih na Javni poziv za 2022. godinu kao i Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za 2022. godinu.