ODRŽAN SKUP O PROVEDBI OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer prisustvovao je skupu o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, koji se u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetodavnim odborom Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina, održao 23. svibnja 2022. u Hrvatskom saboru.

Skupu su nazočili predstavnici Savjetodavnog odbora Vijeća Europe, predstavnici Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, predstavnici Ustavnog suda Republike Hrvatske, zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru, članovi Savjeta za nacionalne manjine, predstavnici nadležnih ministarstava, predstavnici nacionalnih manjina, predstavnici akademske zajednice i drugi stručnjaci.

Sastanak povodom praćenja provedbe osigurao je platformu za dijalog između Savjetodavnog odbora i Republike Hrvatske te diskusiju o Petom mišljenju Savjetodavnog odbora Vijeća Europe o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, zatim o preporukama sadržanim u Rezoluciji-CM/ResCMN (2022)2 te o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Hrvatske koju je usvojio Odbor ministara Vijeća Europe na sastanku 23. veljače 2022.