PREDSJEDNIK SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE SUDJELOVAO U RADU REGIONALNE ŠKOLE MANJINSKIH PRAVA U POREČU

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer sudjelovao je u radu tradicionalne Regionalne škole manjinskih prava koja se održavala u Poreču od 15. do 18. rujna 2022.

Regionalna škola manjinskih prava provedena je u suorganizaciji Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta„ iz Zagreba i Mreže za akademsku saradnju iz Beograda.

Nakon pozdravnog govora prilikom otvaranja Regionalne škole, predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer održao je predavanje na temu Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj — 20 godina Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

 U radu Regionalne škole manjinskih prava izlagali su profesori i predavači iz Republike Hrvatske i Srbije, kao i predstavnici lokalne ili područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, a školu je pohađalo 20 studentica i studenata iz Republike Hrvatske i Srbije.

 Cilj Regionalne škole primarno je jačanje akademskih veza između studenata iz Republike Hrvatske i Srbije koji su zainteresirani za proučavanje fenomena multikulturalizma i prava nacionalnih manjina.