SAVJET ORGANIZIRA EDUKATIVNI SEMINAR ZA UDRUGE I USTANOVE NACIONALNIH MANJINA

Savjet za nacionalne manjine organizira edukativni seminar, „SEMINAR O INTERAKTIVNOM NAČINU PRIJAVA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA PUTEM INTERNETA ZA 2023. god. I GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O OSTVARIVANJU PROGRAMA I UTROŠKU SREDSTAVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2022. god.“

Seminar je dio edukativnih programa koje Savjet za nacionalne manjine kontinuirano organizira vezano za različita područja ostvarivanja manjinske politike u hrvatskom društvu, a s ciljem da institucije nacionalnih manjina i njihovi članovi mogu što kvalitetnije i efikasnije djelovati u javnom društvenom i političkom životu te ostvarivati svoje programe i utvrđene zadatke.

Ovaj seminar održati će se u Zagrebu 24.studenog 2022. (četvrtak) u Velikoj dvorani Hrvatskog novinarskog društva ( Perkovčeva 2 ).

Savjet poziva sve udruge i ustanove nacionalnih manjina koji su putem Savjeta za nacionalne manjine bili sufinancirani iz Državnog proračuna za ostvarivanje programa kulturne autonomije u 2022. god., odnosno koje su sklopile ugovor sa Savjetom, da pošalju svoje predstavnike na seminar.

Svaka udruga može na seminar prijaviti jednog sudionika (osim saveza-zajednica udruga u dogovoru). Prehrana sudionika biti će osigurana od strane Savjeta za nacionalne manjine, a putne troškove snose sudionici seminara o vlastitom trošku, odnosno biti će im priznati iz tekućih donacija kod pravdanja troškova u godišnjem izvješću.

Prijave za seminar sa brojem osoba treba Stručnoj službi Savjeta dostavite najkasnije do 22.11.2022. god. zbog organizacijskih razloga. Poziv za seminar, prijavni obrazac i program seminara su u prilogu.

SEMINAR PROGRAM.2022

OBAVIJEST UDRUGAMA SEMINAR.2022