ODRŽANA 100. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Savjeta je 7. prosinca 2022. godine telefonskim putem sazvao 100. sjednicu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Savjet je 23. studenoga 2022. godine u Narodnim Novinama, pod brojem 137/22 objavio Javni poziv, udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2023. godini.

Nastavno na Javni poziv i provedbu postupka sufinanciranja na sjednici je donesena Odluka o imenovanju Komisije za otvaranje prijava prijedloga programa pristiglih na Javni poziv za 2023. godinu, Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za 2023. godinu kao i Poslovnik o radu Povjerenstva.

Za devet udruga i ustanova nacionalnih manjina Savjet je donio odluke o prenamjeni sredstava doznačenih temeljem Odluke o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini.