IZMJENE PLANA NABAVE STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2023. GODINU