ODLUKA O OVLASTI PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

Odluka o ovlasti predsjednika Savjeta za raspolaganje sredstvima-

ZAPISNIK 102. SJEDNICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

102. sjednica zapisnik-13.04.2023.-

ODRŽANA 103. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na 234. sjednici održanoj 13. srpnja 2023. godine imenovala je novi saziv Savjeta za nacionalne manjine. U…