Zakonska osnova

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, u svom IV poglavlju cl. 35 i 36, definira ulogu, zadatke, prava i ustroj…

O Savjetu za nacionalne manjinePravni akti Savjeta

O Savjetu za nacionalne manjine

O Savjetu Savjet za nacionalne manjine je autonomno tijelo osnovano na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji je…