Zaključci 80. sjednice Savjeta za nacionalne manjine o HRT

Na temelju članka 35. stavka 2. alineje 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10…

Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstavaPravni akti Savjeta

Poslovnik o radu Povjerenstva za raspodjelu sredstava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Savjet za nacionalne manjine KLASA: 402-08/18-03/05 URBROJ: 50438-18-05 Zagreb, 6. prosinca 2018. Na temelju članka 35 stavka…

KriterijiPravni akti Savjeta

Kriteriji

FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH  

Program rada Savjeta za nacionalne manjinePravni akti Savjeta

Program rada Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Savjet za nacionalne manjine Na temelju članka 35. i 36. stavka 8. i 11. Ustavnog zakona o…

Statut Savjeta za nacionalne manjinePravni akti Savjeta

Statut Savjeta za nacionalne manjine

Narodne novine 106/2003: http://www.nn.hr/članci/službeno/2003/1382.htm 1 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE 1382 Na teme­lju članka 36. stavka 7. Ustavnog zakona o nacionalnim…

Zakonska osnova

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, u svom IV poglavlju cl. 35 i 36, definira ulogu, zadatke, prava i ustroj…

O Savjetu za nacionalne manjinePravni akti Savjeta

O Savjetu za nacionalne manjine

O Savjetu Savjet za nacionalne manjine je autonomno tijelo osnovano na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji je…