Zakonska osnova

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, u svom IV poglavlju cl. 35 i 36, definira ulogu, zadatke, prava i ustroj…

O Savjetu za nacionalne manjinePravni akti Savjeta

O Savjetu za nacionalne manjine

O Savjetu Savjet za nacionalne manjine je autonomno tijelo osnovano na osnovu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji je…

Zapisnik 80. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH

KLASA: 022-03/18-02/06 URBROJ: 50438-18-04   Zagreb, 12. listopada 2018.       PREDMET: Zapisnik 80. sjednice Savjeta za nacionalne manjine…

Zapisnik 79. telefonske sjednice Savjeta za nacionalne manjine

KLASA: 022-03/18-02/05 URBROJ: 50438-18-03   Zagreb, 4. lipnja 2018.         PREDMET: Zapisnik 79. telefonske sjednice Savjeta za…

Zapisnik 78. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH

KLASA: 022-03/18-02/03 URBROJ: 50438-18-02   Zagreb, 8. svibnja 2018.       PREDMET: Zapisnik 78. sjednice Savjeta za nacionalne manjine…

Zapisnik 77. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH

KLASA: 022-03/18-02/01 URBROJ: 50438-18-02   Zagreb, 12. veljače 2018.     PREDMET: Zapisnik 77. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH…

Zapisnik 76. telefonske sjednice Savjeta za nacionalne manjine

KLASA: 022-03/17-02/07 URBROJ: 50438-18-03 Zagreb,15 siječnja 2018 godine   PREDMET: Zapisnik 76. telefonske sjednice Savjeta za nacionalne manjine   Savjet…

Zapisnik 75. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH

KLASA: 022-03/17-02/06 URBROJ: 50438-17-03   Zagreb, 16. listopada 2017.     PREDMET: Zapisnik 75. sjednice Savjeta za nacionalne manjine RH…