Forgot Password

Pravni akti Savjeta

Loader..

ZAPISNIK 94. SJEDNICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zapisnik 94. telefonske sjednice SNM-a

Popis članova Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske

    SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE mandatno razdoblje 2019.-2023. POPIS ČLANOVA – ožujak 2021.   ALEKSANDAR TOLNAUER – predsjednik  …

ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19

ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA VRIJEME EPIDEMIJE COVID 19