Forgot Password

Vijeća, predstavnici i koordinacije Vijeća nacionalnih manjina

Ministarstvo uprave RH / Uvid u registre / Uvid u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

https://uprava.gov.hr/registar-vijeca-koordinacija-vijeca-i-predstavnika-nacionalnih-manjina-832/832