SAVJET ORGANIZIRA EDUKATIVNI SEMINAR ZA UDRUGE I USTANOVE NACIONALNIH MANJINA

SAVJET ORGANIZIRA EDUKATIVNI SEMINAR ZA UDRUGE I USTANOVE NACIONALNIH MANJINA

Savjet za nacionalne manjine organizira edukativni seminar, „SEMINAR O INTERAKTIVNOM NAČINU PRIJAVA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA PUTEM INTERNETA ZA 2023. god. I GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O OSTVARIVANJU PROGRAMA I UTROŠKU SREDSTAVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2022. god.“ Seminar je dio edukativnih programa koje Savjet za nacionalne manjine kontinuirano organizira vezano…