ODRŽAN SKUP O PROVEDBI OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA

ODRŽAN SKUP O PROVEDBI OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer prisustvovao je skupu o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, koji se u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetodavnim odborom Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina, održao 23. svibnja 2022. u Hrvatskom saboru.…