ODRŽANA MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA  PRVIH DVADESET GODINA USTAVNOG ZAKONA  O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

ODRŽANA MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA PRVIH DVADESET GODINA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

Povodom dva desetljeća od kada je na snazi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, 1. i 2. prosinca 2022. održana je međunarodna znanstvena konferencija Prvih dvadeset godina Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u organizaciji Ureda potpredsjednice Vlade, Savjeta za nacionalne manjine, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,…