PREDSJEDNIK SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE NA MANIFESTACIJI DAN NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA

PREDSJEDNIK SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE NA MANIFESTACIJI DAN NACIONALNIH MANJINA GRADA ZAGREBA

U nedjelju 1. listopada 2023. predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Tibor Varga prisustvovao je manifestaciji Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba u organizaciji Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Predsjednik Savjeta otvorio je manifestaciju pozdravnim govorom kojim je u svoje ime i u ime Savjeta za nacionalne manjine zahvalio pripadnicima…