PREDSJEDNIK SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE SUDJELOVAO NA SASTANKU RADNE SKUPINE ZA PRIPREMU I KOORDINACIJU HRVATSKOG PREDSJEDANJA MEĐUNARODNIM SAVEZOM ZA SJEĆANJE NA HOLOKAUST

PREDSJEDNIK SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE SUDJELOVAO NA SASTANKU RADNE SKUPINE ZA PRIPREMU I KOORDINACIJU HRVATSKOG PREDSJEDANJA MEĐUNARODNIM SAVEZOM ZA SJEĆANJE NA HOLOKAUST

Prvi sastanak Radne skupine za pripremu i koordinaciju hrvatskog predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA), čiji je član ispred Savjeta za nacionalne manjine predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer, održan je 29. rujna 2022. na dan obilježavanja zločina u Babyn Yaru kao jednog od najvećih zločina protiv čovječnosti počinjenih na…