SEMINAR O MEDIJIMA I NACIONALNIM MANJINAMA

SEMINAR O MEDIJIMA I NACIONALNIM MANJINAMA

  U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH i  vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Osijeku je 6. srpnja održan seminar na temu „Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj  – Zaštita manjina i uloga medija u demokratizaciji hrvatskog društva „. Seminar na kojem su sudjelovali…