PRIOPĆENJE ZA JAVNOST S 83. SJEDNICE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Dana 27. veljače 2019. održana je 83. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
Na 83. sjednici članovi Savjeta informirani su o prijedlozima programa udruga i ustanova nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije pristiglih na Javni poziv za sufinanciranje programa kulturne autonomije za 2019. godinu.
Na Javni poziv za 2019. godinu ukupno je prijavljeno 1 035 programa kulturne autonomije od strane 85 udruga i ustanova nacionalnih manjina s 125 njihovih podružnica, i to:
– informiranje: 57 programa
– izdavaštvo: 68 programa
– kulturni amaterizam: 434 programa
– kulturne manifestacije: 476 programa.
Udruge i ustanove 19 nacionalnih manjina predložile su za ostvarivanje programa dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 50.653.703,57 kuna, što u odnosu na 2018. godinu kada je bilo zatraženo 47.890.072,26 kuna, predstavlja povećanje od 5,8%.
Od prijavljenih 15 novih udruga, dvije udruge ne idu na daljnju procjenu Povjerenstvu za raspodjelu sredstava odnosno ne ispunjavaju formalne uvjete za sufinanciranje propisane Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj 105/16).
Vezano uz postupke Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa radi utvrđivanja predstavlja li povredu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa glasovanje članova Savjeta zastupnika Hrvatskog sabora o Odluci o rasporedu sredstava, Savjet je još jednom podcrtao da isti ne mogu snositi odgovornost za sukob interesa dok je na snazi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina.
Člankom 36. Ustavnog zakona propisano je da su članovi Savjeta zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, te je specifičnost pripadnika manjina upravo u činjenici da ih u svakom predstavljanju, pa tako i pri imenovanju za članove Savjeta, predlažu manjinske udruge i druge organizacije manjina iz kojih dolaze i čije interese zastupaju.
U skladu sa Smjernicama i uputama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, za Odluku Savjeta o rasporedu sredstava za 2019. godinu zastupnici manjina u Hrvatskom saboru glasovat će na način da će se nakon deklariranja interesne povezanosti sa udrugom čiji su članovi, izuzeti od raspravljanja i odlučivanja o zahtjevu i dokumentaciji predmetne udruge, kao i drugih udruga iste nacionalne manjine.
S obzirom na to da istek četverogodišnjeg mandata 12 članova Savjeta koji nisu zastupnici Hrvatskog sabora nastupa 27. ožujka 2019., članovi su Savjeta izviješteni kako je Vlada Republike Hrvatske pozvala vijeća nacionalnih manjina da predlože kandidate za sedam članova Savjeta za nacionalne manjine.
Također je pozvala manjinske udruge, vjerske zajednice, pravne osobe i građane pripadnike manjina, da predlože kandidate za pet članova Savjeta iz redova istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih ličnosti.
Predsjednik Savjeta zahvalio se svim članovima Savjeta na suradnji i udjelu kojim je svaki pojedini član doprinio radu Savjeta za nacionalne manjine kao krovne manjinske institucije u Republici Hrvatskoj.