BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE I – XII MJESEC 2018. GODINE

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2018.godinu – Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine RH