PREDSJEDNIK SAVJETA A. TOLNAUER NA KONFERENCIJI O KULTURI SJEĆANJA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer govorio je na konferenciji „ Mjesto žrtve u kulturi sječanja „ koju je 26.rujna u Banja Luci tradicionalno organizirala Fondacija

Friedrich-Ebert za BiH, a u suradnji sa nevladinom organizacijom „Oštra nula“ .

U okviru konferencije organizirane su tri panel diskusije “ Pobjednici i poražene žrtve u kulturi sjećanja i politički diskurs 1945. godine „ , „ Žrtve u ratu 90-tih godina 20 vijeka „ te „ Žrtve kao aktivni sudionici u oblikovanju kulture sjećanja „.

Kroz rad konferencije željelo se otvoriti više pitanja: koje žrtve pamtimo, koje zaboravljamo, kojima posvećujemo pažnju , kakav je odnos prema komemoracijama žrtava te naglasiti potrebu da žrtve bude pomjerene iz viktimizirajuće perspektive i da postanu aktivni sudionici u oblikovanju kulture sjećanja.

Sva su ta pitanja posebno analizirana u kontekstu sukoba i ratova vođenih na prostoru bivše Jugoslavije te potrebe odgovornog suočavanja s poviješću posebno kada su u pitanju počinjeni ratni zločini.

Sudionici konferencije bili su poznate osobe iz političke, akademske i medijske scene zemalja u regiji među kojima Ranko Ostojić, Aleksandar Tolnauer, Armina Galijaš, Marijana Toma, Aleksandar Stanković, Boris Pavelić, Rade Radovanović, Aneta Vladimirov, Dino Mustafić, Esad Bajtal i drugi te predstavnici udruženja žrtava proteklih ratova.

Jedan od fokusa konferencije bio je propitivanje odnosa prema žrtvama ratova 90.tih godina na prostoru bivše Jugoslavije.

Na konferenciji je posebno naglašen stav da postoji „javna upotreba žrtava“ a da o samim problemima žrtava vlasti ne brinu dovoljno.