RAZGOVORI PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKE I SRBIJE O KORIŠTENJU EU FONDOVA

U Vukovaru je u petak 27. rujna održan sastanak predstavnika nacionalnih manjina Hrvatske i Srbije čija je tema bila suradnja na pripremi i provođenju zajedničkih projekta u okviru nacionalnih i EU natječaja vezanih za rad, djelovanje i potrebe nacionalnih manjina.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer u svom je izlaganju posebno istakao da Hrvatska još općenito nedovoljno koristi sredstva EU pa onda naravno i sredstava kojima bi se mogli rješavati problemi nacionalnih manjina.

Pri tome je Tolnauer upozorio da unutar EU fondova ne postoje izravni i posebni natječaji za nacionalne manjine ali da ima mnogo projekata na koje mogu aplicirati nacionalne manjine i koje su svojim sadržajima i mogućnostima njima okrenute.

Istovremeno predsjednik Savjeta upoznao je sudionike skupa s vrlo efikasnim i kvalitetnim načinom financiranja potreba i programa nacionalnih manjina koji podržava hrvatska Vlada podsjetivši kako je prije 17 godina kada je tek osnovan Savjet za nacionalne manjine za nacionalne manjine bilo izdvajano manje od 2o milijuna kuna a danas iz državnog proračuna , ministarstava i lokalne samouprave nacionalne manjine u Hrvatskoj dobivaju i koriste više od 120 milijuna kuna .

Zastupnica u narodnoj skupštini Republike Srbije i članica Odbora ljudska prava i manjinska prava Olena Papuga istakla je kako cilj ovog skupa utvrditi postoji li mogućnost zajedničkog rada na projektima koji bi se odnosili na multikulturalnost.

Istaknula je da bi se zajednički, partnerski projekti mogli odnositi na kulturu , obrazovanje , sport i očuvanje jezika nacionalnih manjina koji izloženi jakoj asimilaciji te naglasila kako Autonomna pokrajina Vojvodine za suradnju s Vukovarsko-srijemskom županijom čije iskustvo i pomoć mogu biti od velikog značaja pri apliciranju projekata.

Skupu se u ime domaćina , Vukovarsko-srijemske županije, obratio dožupan Đorđe Čurčić istakavši kako Vijeće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije surađuje na više projekata s Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom kulture republike Srbije te izrazio uvjerenje da će budući zajednički rad na projektima koje može financirati EU ili nacionalne institucije donijeti veliku dobrobit manjinama u obje zemlje.