Odluka o imenovanju Povjerenstvo za raspodjelu sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina za 2020. godinu

 

 

Klasa:402-08/19-03/06

Ur.br:50438/03-19-04

Zagreb, 14.studenog 2019 godine

 

Na temelju članka 35.Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br.155/2002, 80/2010 i 93/11), članka 8 stavka 2.Statuta Savjeta za nacionalne manjine(NN br.106/ 2003),članka 29.Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/2015) članka 2 stavka 1. i 2. Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (NN br.105/2016) Savjet za nacionalne manjine na 86 sjednici održanoj dana 14.studenog 2019 godine donosi slijedeću:

 

ODLUKU

 

1.Imenuje se Povjerenstvo za raspodjelu sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina, kao stručna radna skupina ovlaštena za vrednovanje predloženih programa udruga i ustanova nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina

 

 

  1. Povjerenstvo za raspodjelu sredstva udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina, kao stručna radna skupina ovlaštena za vrednovanje predloženih programa udruga i ustanova nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina dužno je izvršiti vrednovanje predženih programa udruga i ustanova nacionalnih manjina, koje udovoljavaju uvjetima Javnog poziva i sastaviti prijedlog Odluke o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za 2020 godinu, te obrazloženje iste dostaviti Savjetu za nacionalne manjine.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Savjeta

Aleksandar Tolnauer v.r.