Produženje predugovora za programe kulturne autonomije nacionalnih manjina za prva tri mjeseca 2020. godine

OBAVIJEST.predugovori.2020 S obzirom na novonastalu situaciju u vezi sa epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Odluka o rasporedu sredstava za…