ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19 (od 11.05.2020.)

a- ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE COVID-19