Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2021. godini

Odluka o rasporedu sredstava za KA romske nacionalne manjine-2021 (1)._pdf