“Savjet za nacionalne manjine – Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.godinu”

Objavljene izmjene i dopune plana nabave Savjeta za nacionalne manjine – 2021