ODRŽAN SEMINAR „NACIONALNE MANJINE U LOKALNOJ I REGIONALNOJ SAMOUPRAVI —FUNKCIONIRANJE VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI“

Na poziv Karlovačke županije predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer sudjelovao je na seminaru Nacionalne manjine u lokalnoj i regionalnoj samoupravi – Funkcioniranje vijeća srpske nacionalne manjine u Karlovačkoj županiji, koji je održan na Brijunima od 11. do 12. rujna 2021. Cilj seminara bio je edukacija članova vijeća srpske nacionalne manjine u Karlovačkoj županiji odnosno jačanje njihovih kapaciteta za sudjelovanje u procesima odlučivanja na razini općina, gradova i Karlovačke županije. U pratećoj radionici Simulacija rješavanja otvorenih pitanja srpske nacionalne manjine na primjeru jedne jedinice lokalne samouprave, pored članova vijeća sudjelovali su predstavnici lokalne i regionalne samouprave Karlovačke županije. U provedbi programa seminara i prateće radionice sudjelovao je predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer i članovi Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.