ODRŽANA 26. MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA „NACIONALNE MANJINE, MIGRACIJE I SIGURNOST“

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer sudjelovao je na tradicionalnoj 26. Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost“ na Brijunima od 19. do 21. rujna 2022.

Na konferenciji je održano devet panela podijeljenih u tri tematske cjeline: Nacionalne manjine u demokratskim društvima, Migracije i migracijske politike te Globalni sigurnosni izazovi.

Nakon pozdravnog govora prilikom otvaranja skupa, predsjednik Savjeta bio je moderator teme Nacionalne manjine u demokratskim društvima prilikom čega se osvrnuo na činjenicu da se ove godine obilježava 20. obljetnica stupanja na snagu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Uz predsjednika Aleksandra Tolnauera koji je na konferenciji sudjelovao ispred Savjeta za nacionalne manjine, na konferenciji su gostovali znanstvenici i stručnjaci iz zemalja jugoistočne Europe čiji su djelokrug znanstvenog rada prava nacionalnih manjina, globalni i sigurnosni izazovi suvremenih migracija, migracijske politike te s tim vezana sigurnosna pitanja s naglaskom na različite aspekte upravljanja krizom izazvanom pandemijom COVID-19.