ODRŽANA 99. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

U prostorijama Vlade Republike Hrvatske 13. listopada 2022. godine održana je 99.
tematska sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
Sjednici je uz predsjednika Savjeta Aleksandra Tolnauera i članove Savjeta nazočila
potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Anja Šimpraga, državni tajnik Ministarstva
kulture i medija Krešimir Partl, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina Alen Tahiri te predstavnici Hrvatske radiotelevizije Glavni ravnatelj Hrvatske
radiotelevizije Robert Šveb, pomoćnik Glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije
Renato Kunić, glavna urednica programa HTV1, HTV 2, HTV 3, HTV 4 i
Međunarodnog televizijskog programskog kanala Rahela Štefanović i glavna
urednica programa Hrvatskog radija Eliana Čandrlić Glibota.


Raspravljalo se o Izvješću Hrvatske radiotelevizije o proizvedenim, suproizvedenim i
objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u
Republici Hrvatskoj u 2021. godini. Iz Izvješća za 2021. godinu proizlazi kako je
Hrvatska televizija u 2021. godini objavila 5180 minuta i 15 sekundi sadržaja
namijenjenog pripadnicima nacionalnih manjina, što čini 0,99% ukupnog emitiranog
programa. Predsjednik je konstatirao kako je u odnosu na 2020. godinu (1,045%)
evidentan pad zastupljenosti manjina u emitranim programima (za 5,3%). Također je
u odnosu na 2020. godinu i minutaža dnevnog informativnog televizijskog programa
manja za 163 minute (2 sata i 43 minute) odnosno za 33%.
Na radnom sastanku održanom 13. travnja 2022. godine između predstavnika
Savjeta i Hrvatske radiotelevizije postignut je dogovor da će se u rujnu 2022. godine
u sklopu unutarnjeg ustrojstva Hrvatske radiotelevizije oformiti Samostalni odjel za
nacionalne manjine. Obzirom na to da Samostalni odjel nije osnovan, na upit
postavljen od strane Savjeta, Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb
iznio je kako odjel unutar prvotnog roka nije oformljen zbog nedostatka resursa stoga
će njegovo osnivanje biti realizirano u siječnju a najkasnije sredinom veljače 2023.
godine.
Od strane članova Savjeta jednoglasno je usvojen Zaključak kojim je utvrđeno kako
zbog nedovoljne zastupljenosti programa namijenjenog pripadnicima nacionalnih
manjina u cjelokupnom programu Hrvatske radiotelevizije, u 2021. godini nije
ostvareno pravo nacionalnih manjina na pristup javnim medijima u obimu koji je
zajamčen Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, Zakonom o Hrvatskoj
radioteleviziji i Ugovorom Hrvatske radiotelevizije s Vladom Republike Hrvatske.
Članovi Savjeta su razmotrili i potom jednoglasno usvojili Prijedlog izmjene Kriterija
financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i
metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne
novine”, broj 105/16 i 81/20). Izmjena se odnosi na članak 14. Kriterija kojim je
propisan maksimalni iznos utroška sredstava u postotcima prema vrsti troškova za
pojedine programe.
Predsjednik Savjeta informirano je sudionike sjednice o Popisu stanovništva,
kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

2
U nacionalnoj strukturi stanovništva zabilježen je ukupan pad stanovništva pa tako i
pripadnika 16 nacionalnih manjina dok 6 nacionalnih manjina bilježi rast u odnosu na
Popis stanovništva iz 2011. godine. U odnosu na 2011. godinu kada je pripadnika
nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj bilo 7,47 %, 2021. godine ih je bilo 6,2%
što je za 1,27 % manje. Rezultati Popisa 2021. godine odrazit će se na prava
pripadnika nacionalnih manjina zajamčena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih
manjina kao što je pravo na izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, pravo na
zastupljenost na lokalnoj i regionalnoj razini te na pravo na ravnopravnu i službenu
uporabu jezika i pisma.
Članovi Savjeta jednoglasno su usvojili prijedloge odluka o prenamjeni sredstava
doznačenih za 2022. godinu za tri udruge nacionalnih manjina.