OBAVIJEST UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA O OBJAVI JAVNOG POZIVA ZA PROGRAME KULTURNE AUTONOMIJE U 2023.GODINI I UPUTE ZA PRIJAVU PUTEM INTERNETSKE APLIKACIJE

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske je temeljem članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“,…