ODRŽANA MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA PRVIH DVADESET GODINA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA

Povodom dva desetljeća od kada je na snazi Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, 1. i 2. prosinca 2022. održana…